กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม  ลงพื้นที่แนะนำการเลี้ยงไหมอีรี่อย่างถูกวิธี และการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายบ้านเป้า จ.อุบลฯ โดย คุณนิตยา มหาไชยวงศ์ และคุณพรพนา เอี่ยมทิพย์ นักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

mai2

mai3

mai4

mai5

mai6

สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติมได้ที่ ฟ.ฟาร์มไหมวิีรี่@ภะวัง

โทรศัพท์ : 0-89425-7086

คุณเสาวภา  ภะวัง