คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า 

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการแสดงเจตจำนง ด้านนโยบาย

คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช