Arrow
Arrow
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสตติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) บทเรียนที่ 13 กิจกรรมพิเศษ โรงพักเพื่อประชาชน พานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
Shadow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดตามเราใน FACEBOOK
  • กลุ่มอาชีพตำบลเป้า

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม  ลงพื้นที่แนะนำการเลี้ยงไหมอีรี่อย่างถูกวิธี และการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายบ้านเป้า จ.อุบลฯ โดย คุณนิตยา มหาไชยวงศ์ และคุณพรพนา เอี่ยมทิพย์ นักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

mai2

mai3

mai4

mai5

mai6

สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติมได้ที่ ฟ.ฟาร์มไหมวิีรี่@ภะวัง

โทรศัพท์ : 0-89425-7086

คุณเสาวภา  ภะวัง