องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ขอขอบคุณ อาจารย์บัณฑิตา สุขุมาลย์

     ขอขอบคุณ อาจารย์บัณฑิตา สุขุมาลย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลเป้า เพื่อศึกษาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเด็ก UNICEF

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช