แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
26 กันยายน 2560 ราคากลางตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เขียนโดย Super User 550
6 มิถุนายน 2560 : ราคากลางตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เขียนโดย Super User 863
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาวดำ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย Super User 3934
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านศรีสุวรรณ ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Super User 3964
ราคากลางตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า 27 มกราคม 2560 เขียนโดย Super User 4025
ราคากลางตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า 26 มกราคม 2560 เขียนโดย Super User 3996
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า 7 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Super User 4103
ประกาศราคากลางวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับปีการศึกษาที่ 2/2559 เขียนโดย Super User 3905
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 22 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Super User 3454
ราคากลางดำเนินการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 2559 เขียนโดย Super User 3323