ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการแสดงเจตจำนง
ด้านนโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม