ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561