ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า มาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

แผนปฎิบัติการ "รวมพลังประหยัดพลังงาน"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561